Browsing by Author Кукліна, Тетяна Сергіївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Cтратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізаціїЗайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна; Безхлібна, Анастасія Павлівна; Bezkhlibna, Anastasiia P.; Бесхлебная, Анастасия Павловна; Бєлікова, Марина Володимирівна; Byelikova, Maryna V.; Беликова, Марина Владимировна; Булатов, Сергій Вікторович; Bulatov, Sergey V.; Булатов, Сергей Викторович; Бут, Тетяна Вікторівна; But, Tetiana V.; Бут, Татьяна Викторовна; Віндюк, Андрій Валерійович; Vindyuk, Andrei V.; Виндюк, Андрей Валериевич; Гресь-Евреінова, Світлана Володимирівна; Hres – Yevreinova, Svitlana V.; Гресь−Евреинова, Светлана Владимировна; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Dariya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна; Журавльова. Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Журавлева, Светлана Николаевна; Зацепіна, Наталя Олександрівна; Zatsepina, Natalya A.; Зацепина, Наталья Александровна; Каптюх, Тетяна Віталіївна; Kaptiukh, Tetiana V.; Каптюх, Татьяна Виталиевна; Корнієнко, Ольга Миколаївна; Kornienko, Olga M.; Корниенко, Ольга Николаевна; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tat'yana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Мамотенко, Дар’я Юріївна; Mamotenko, Daria U.; Мамотенко, Дарья Юрьевна; Никоненко, Світлана Володимирівна; Никоненко, Светлана Владимировна; Nikonenko, Svitlana V.; Прусс, Вікторія Леонідівна; Прусс, Виктория Леонидовна; Pruss, Viktoria L.; Шелеметьєва, Тетяна Вячеславівна; Шелеметьева, Татьяна Вячеславна; Shelemetieva, Tetiana V.
2015Використання інноваційних технологій в галузі туризмуКукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна; Журавльова, Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Журавлева, Светлана Николаевна; Корнієнко, Ольга Миколаївна; Kornienko, Olga M.; Корниенко, Ольга Николаевна; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна
2016Диверсифікація бізнесу як система стратегічного варіанту розвитку турфірмиКукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна
2016Дослідження якості послуг в закладах ресторанного господарстваКукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Корнієнко, Ольга Миколаївна; Kornienko, Olga M.
2023Маркетинг в готельно-ресторанному господарстві : навчальний посібникЦвілий, Сергій Миколайович; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Зайцева, Валентина Миколаївна; Tsviliy, Sergiy M.; Kuklina, Tetiana S.; Zaitseva, Valentina M.
2017Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи інклюзивної освіти»Пущина, Ірина Вікторівна; Pushchina, Iryna V.; Пущина, Ирина Викторовна; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Бабій, Іван Миколайович; Babyi, Ivan M.; Бабий, Иван Николаевич
2016Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічні та аудіовізуальні засоби навчання осіб з тяжкими порушеннями мовленнями»Бабій, Іван Миколайович; Babyi, Ivan M.; Бабий, Иван Николаевич; Пущина, Ірина Вікторівна; Pushchina, Iryna V.; Пущина, Ирина Викторовна; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.
2021Методичні вказівки до навчальної практики першого (бакалаврського) рівня освіти для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2020Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчанняКукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2019Методичні вказівки завдання до виробничої практики першого (бакалаврського) рівня освіти для студентів курсу спеціальності «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»Шелеметьєва, Тетяна Вячеславівна; Shelemetieva, Tetiana V.; Шелеметьева, Татьяна Вячеславовна; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2021Методичні рекомендації з дисципліни «Курортна справа» до виконання практичних та самостійних робіт для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчанняКукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2021Методичні рекомендації з дисципліни «Організація послуг харчування» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи для першого (бакалаврського) рівня освіти для студентів спеціальності «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2021Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація послуг харчування» для першого (бакалаврського) рівня освіти для студентів спеціальності «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2021Опорний конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» для першого (бакалаврського) рівня освіти для студентів спеціальності «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2022Організація анімаційних послугКукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Віндюк, Андрій Валерійович; Vinduk, Andriy V.; Виндюк, Андрей Валерьевич; Булатов, Сергій Вікторович; Bulatov, Serhiy V.; Булатов, Сергей Викторович
2010Рекреаційна географіяКукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Фролов, Микола Олександрович; Frolov, Mykola O.; Фролов, Николай Александрович; Журавльова, Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Журавлева, Светлана Николаевна; Сердюк, Ольга Миколаївна; Serduk, Olga M.; Сердюк, Ольга Николаевна; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна
2015Роль готельних підприємств Запорізької області в підвищенні інвестиційної привабливості регіонуЗайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2021Силабус навчальної дисципліни «PR технології та брендинг в сфері обслуговування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ОС «Бакалавр»Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2021Силабус навчальної дисципліни «PR технології та брендинг в сфері обслуговування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «туризмознавство» ОС «Бакалавр»Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна
2021Силабус навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ОС «Бакалавр»Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна