Browsing by Author Максименко, Ірина Яківна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in UkraineМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Меліхова Тетяна Олегівна; Melikhova Т.; Мелихова Т.О.
2018Fiscal audit development in the system of budget process managementZorya, Oleksandra P.; Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Меліхова, Тетяна Олегівна; Melikhova, Тetyana O.; Мелихова, Татьяна О.; Зоря, Александра Павловна; Зоря, Олександра Павлівна; Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Nataliya G.; Фатюха, Наталия Георгиевна; Чумак, Олена Василівна; Чумак, Елена Васильевна; Chumak, Olena V.
2021Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграціїВізіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Гудзь, Марина Вікторівна; Gudz, Maryna V.; Гудзь, Марина Викторовна; Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич; Зоря, Олександра Павлівна; Zorya, Oleksandra P.; Зоря, Александра Павловна; Корольков, Владислав Васильович; Korolkov, Vladyslav V.; Корольков, Владислав Васильевич; Лищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Ловчикова, Т. О.; Lovchikova, T.; Ловчикова, Т. А.; Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Мишакова, В. О.; Mishakova, V.; Мишакова, В. А.; Очеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Панченко, Ольга Михайлівна; Panchenko, Olga M.; Панченко, Ольга Михайловна; Помулєва, Валентина Миколаївна; Pomulieva, Valentina M.; Помулева, Валентина Николаевна; Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Удовиченко, Г. І.; Udovichenko, G.; Удовиченко, Г. И.; Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Шарова, Светлана Васильевна
2016Державний фінансовий контроль як важливий фактор дієвості ведення обліку та аналізу діяльності бюджетних установМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Сопілко, О. О.; Sopilko, O.; Сопилко, О. А.
2018Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в УкраїніМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна
2020Зовнішньоекономічна діяльність бізнес-структур: особливості обліку придбання основних засобів за іноземну валютуМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Шутак, Едуард Віталійович; Maksymenko, E.V.; Шутак, Эдуард Витальевич
2020Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: облікове відображення придбання запасів за іноземну валютуМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Максименко, Юлія Олександрівна; Maksymenko, Y.O.; Максименко, Юлия Александровна
2018Монографія «Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції»Левченко, Наталія Михайлівна; Levchenko, Nataliya M.; Левченко, Наталья Михайловна; Візіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Жадан, Михайло Іванович; Zhadan, Mykhaylo I; Жадан, Михаил Иванович; Зоря, Олександра Павлівна; Zorya, Oleksandra P.; Лівошко, Тетяна Володимирівна; Livoshko, Tetyana V.; Ливошко, Татьяна Владимировна; Лищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Очеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Панченко, Ольга Михайлівна; Panchenko, Olga M.; Панченко, Ольга Михайловна; Помулєва, Валентина Миколаївна; Pomulieva, Valentina M.; Помулева, Валентина Николаевна; Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Зоря, Александра Павловна
2018Нематеріальні активи: сутність, визнання та класифікаціяМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Соболь, Владислава Андріївна; Sobol, Vladyslav A.; Соболь, Владислав А.
2018Облікове відображення витрат періоду - як передумова ефективного управління підприємствомМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Юношева, Анастасія Олександрівна; Yunoscheva, Аnastasya О.; Юношева, Анастасия А.
2018Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлюМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Васильченко, Е.В; Vasylchenko, E.V; Васильченко, Э.В.
2019Особливості визнання в бухгалтерському та податковому обліку обєктів основних засобів в управлінні діяльністю підприємстваМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Тронькіна, Аліна Андріївна; Tronkina, Аlyna А.; Тронькина, Алина А.
2017Особливості визначення основних засобів у процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспектиМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Зоря, Олександра Павлівна; Zorya, Oleksandra P.; Зоря, Александра Павловна; Березін, Є. О.; Berezin, Yе. O.; Березин, Е. А.
2016Особливості відкриття електронних рахунків в Казначействі в системі електронного адміністрування податку на додану вартістьМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Черевко, П. Б.; Cherevko, P; Черевко, П. Б.
2018Особливості відображення в обліку з ліквідації основних засобів в управлінні підприємствомМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Філатова, Олександра Іванівна; Filatova, Оleksandra І.; Филатова, Александра И.
2016Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємствомЗоря, Олександра Павлівна; Зоря, Александра Павловна; Zorya, Oleksandra P.; Максименко, Ірина Яківна; Максименко, Ирина Яковлевна; Maksymenko, Iryna Y.; Добренька, Я. О.; Добренькая, Я. О.; Dobrenka, Y. O.
2016Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів в системі управління торгівельним підприємствомМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Вайло, Т. В.; Vaylo, T.; Вайло,Т. В.
2020Особливості облікового відображення придбання та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльностіМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Питиляк, Ганна Петрівна; Pytyliak, Ganna P.; Питиляк, Анна петровна
2019Особливості обліку бонусів: бухгалтеський та податковий аспектиМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Волкова, Тетяна Романівна; Volkova, Tatiana R.; Волкова, Татьяна Р.
2019Особливості обліку виробничих запасів в управлінні діяльністю підприємстваМаксименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Іванченко, Анна Генадіівна; Ivanchenko, Anna G.; Иванченко, Анна Г.