Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10427
Title: Магістерська робота на тему «Переклад текстів гастрономічного дискурсу українською мовою»
Other Titles: Master thesis «Translation of the Texts of Gastronomic Discourse into Ukrainian»
Authors: Небога, Ганна Анатоліївна
Neboha, Hanna
Keywords: Гастрономічний дискурс
Жанр
Лінгвокультурологія
Трансформації
Gastronomic Discourse
Genre
Linguoculturology
Transformation
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об'єкт дослідження – стилістичні, прагматичні, лексико-граматичні та міжкультурні особливості, кулінарних рецептів англійською, французькою, українською мовами. Мета роботи – виявлення особливостей та способів перекладу кулінарних текстів українською мовою. У першому розділі дипломної роботи зазначено теоретичні засади вивчення гастрономічного дискурсу, досліджено лінгвокультурологічні особливості гастрономічних текстів та наведення прикладів, розглянуто усі жанри та структури текстів гастрономічного дискурсу. У другому розділі надані семантичні групи слів гастрономічної тематики та синтаксичні особливості, функції, які несе кулінарний рецепт. Третій розділ містить аналіз перекладу кулінарного рецепту з англійської на українську та французьку з зазначенням використаних трансформацій, крім того вивчаються труднощі, які виникають під час перекладу тексті гастрономічного дискурсу, а також способи їх подолання. EN: Study object is stylistic, pragmatic, lexical-grammatical, and intercultural features of the English, French, Ukrainian recipes. It is aimed to study the features and translating methods of the gastronomic texts into Ukrainian. The first section of the thesis introduces the theoretical basiсs of gastronomic discourse, linguistic and cultural features of the gastronomic texts. It was considered all genres and structures of the gastronomic discourse texts. The second section provides a semantic group of the words, syntactic features, and function of the gastronomic texts. The third section contains an analysis of the English – Ukrainian, French translation with an indication of the transformation. Furthermore, the translation difficulties and solutions were studied on the gastronomic texts.
Description: Небога Г. А. Переклад текстів гастрономічного дискурсу українською мовою: магістерська робота / Г.А. Небога – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 106 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10427
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри Т та ПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Neboha.pdfМагістерська робота1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.