Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10432
Title: Зовнішньоекономічна діяльність України: довоєнні тенденції та поточні зміни
Other Titles: Ukraine's foreign economic activity: pre-war trends and current chang
Authors: Карпенко, Андрій Володимирович
Karpenko, Andrii V.
Севастьянов, Родіон Вікторович
Sevast`yanov, Rodion V.
Карпенко, Наталя Миколаївна
Karpenko, Natalia M.
Keywords: global (regional) value chains
foreign economic activity
export
import
foreign trade balance
foreign trade
глобальні (регіональні) ланцюги створення вартості
зовнішньоекономічна діяльність
експорт
імпорт
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: З’ясовано, що у сучасному глобалізованому світі неможливо перебувати осторонь зовнішньоекономічних процесів, які суттєво впливають на стан національної економіки. Встановлено що глибина інтеграції зі світовими виробничо-збутовими мережами змінює рівень розвитку підприємницького середовища та структуру економіки. Досліджено міжнародну торговельну діяльність України впродовж 2018–2021 рр. та її поточний стан. Акцентовано, що вітчизняні компанії забезпечують інтеграцію з глобальними ланцюгами створення вартості. Однак значною проблемою досі є низький ступінь переробки експортоорієнтованих товарів. Відповідно дослідження сучасних тенденцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності України є актуальним для подолання сучасних викликів і визначення основних пріоритетів зростання. EN: It is found that in today's globalized world it is impossible to stay away from foreign economic processes that significantly affect the state of the national economy. It is established that the depth of integration with global supply chains changes the level of development of the business environment and the structure of the economy. The international trade activity of Ukraine in 2018-2021 and its current state are studied. It is emphasized that domestic companies ensure integration with global value chains. However, a significant problem is still the low degree of processing of export-oriented goods. Accordingly, the study of current trends in the field of foreign economic activity of Ukraine is relevant to overcome current challenges and identify the main priorities for growth.
Description: Карпенко А.В,, Севастьянов Р.В,, Карпенко Н.М, (2022). Зовнішньоекономічна діяльність України: довоєнні тенденції та поточні зміни. «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України» № 27 / 2022
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10432
Appears in Collections:Наукові статті кафедри Е та МС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_Karpenko.pdfНаукова стаття292.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.