Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/346
Title: Методичні вказівки і завдання з теоретичної фізики. Частина 1. Механіка
Other Titles: Методические указания и задания по теоретической физике. Часть 1. Механика
Methodological guidelines and tasks on theoretical physics. Part 1. Mechanics
Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу «Теоретична фізика» для студентів напряму підготовки 6.040303 “Системний аналіз” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” денної форми навчання. Частина 1. Тема 1. Механіка
Authors: Корніч, Григорій Володимирович
Корнич, Григорий Владимирович
Kornich, Grygoriy V.
Кривцун, Олена Володимирівна
Кривцун, Елена Владимировна
Kryvtsun, Olena V.
Кіпріч, Вадим Ігорович
Киприч, Вадим Игоревич
Kiprich, Vadym I.
Keywords: рівняння руху
закони збереження
малі коливання
рух твердого тіла
equations of motion
conservation laws
small oscillations
rigid body motion
уравнения движения
законы сохранения
малые колебания
движение твердого тела
Issue Date: 2012
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Методичні вказівки містять теоретичні відомості, індивідуальні завдання до самостійних робіт з курсу “Теоретична фізика” тема "Механіка" та приклади їх виконання. EN: Methodical guideline contains theoretical material, individual tasks for independent work on discipline "Theoretical Physics" (subject "Mechanics") and task implementation examples. RU: Методические указания содержат теоретические сведения, индивидуальные задания для самостоятельных работ по курсу “Теоретическая физика” тема "Механика" и примеры их выполнения.
Description: Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу “Теоретична фізика” для студентів напряму підготовки 6.040303 “Системний аналіз” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” денної форми навчання. Частина 1. Тема 1. Механіка /Укл.: Г.В. Корніч, О.В. Кривцун, В.І. Кіпріч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 58 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/346
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M03887.pdfМетодичні вказівки1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.