Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3874
Title: Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» напряму 29 «Міжнародні відносини» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Expert conclusion on the result of primary accreditation examination of the master preparation in educational and professional program “International business” with specialty 292 “International Economic Relations” in direction 29 “International relations” in Zaporizhzhya State Technical University.
Экспертные заключения по результатам проведения первичной аккредитационной экспертизы подготовки магистров по образовательно-профессиональной программе «Международный бизнес» специальности 292 «Международные экономические отношения» направления 29 «Международные отношения» » в Запорожском национальном техническом университете
Keywords: експертний висновок
Міжнародні економічні відносини
магістр
expertreport
accreditation
International Economic Relations
Masters
экспертное заключение
аккредитация
Международные экономические отношения
магистр
Issue Date: 13-Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» напряму 29 «Міжнародні відносини» з ліцензованим обсягом 60 осіб денної форми навчання. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the above, the expert committee of the Ministry of Education and Science made a conclusion about the possibility of accreditation of the educational and professional program “International Business” of specialty 292 “International Economic Relations” of direction 29 “International Relations” with a licensed volume of 60 full-time students. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Международный бизнес» специальности 292 «Международные экономические отношения» направления 29 «Международные отношения» с лицензированным объемом 60 человек дневной форм обучения.
Description: Голова експертної комісії: Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна доктор економічних наук, професор завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Член експертної комісії: Столярчук Ярослава Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3874
Appears in Collections:292 «Міжнародні економічні відносини»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Expert_conclusion_MEV.pdfАкредитація спеціальності9.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.