Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3920
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Expert reports on the results of the accreditation expertise of masters training according the educational and professional program "Software Engineering" on the specialty 121 "Software Engineering" of the branch of knowledge 12 "Information Technologies" at Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
програмні засоби
магістр
expert report
accreditation
software tools
masters
экспертное заключение
аккредитация
программные средства
магистр
Issue Date: 21-Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті. EN: THE GENERAL CONCLUSION: Based on the above, the expert commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine concluded that it is possible to accredit the educational and professional program “Software Engineering” in the specialty 121 “Software Engineering” at the second (master's) level of higher education at Zaporozhye National Technical University. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании вышеуказанного экспертная комиссия Министерства образования и науки Украины сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Инженерия программного обеспечения» по специальности 121 «Инженерия программного обеспечения» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Запорожском национальном техническом университете.
Description: Голова експертної комісії: Бодянський Євгеній Володимирович - професор кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Пєтух Анатолій Михайлович - завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3920
Appears in Collections:121 «Инженерия программного обеспечения»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Expert_reports_PZ.pdfАкредитація спеціальності2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.