Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/439
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» напряму 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Expert reports on the results of the accreditation examination for masters in specialty 8.17010201 "Technical Protection in Information Systems, Automation of Processing" direction 6.170102 "Systems of Technical Protection of Information" in Zaporizhzhya National Technical University
Экспертные заключения по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки магистров по специальности 8.17010201 «Системы технической защиты информации, автоматизация ее обработки» направления 6.170102 «Системы технической защиты информации» в Запорожском национальном техническом университете
Keywords: експертний висновок
акредитація
захист інформації
магістр
expert report
accreditation
Information Security
Master
экспертное заключение
аккредитация
защита информации
магистр
Issue Date: 3-Dec-2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» напряму 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» з ліцензованим обсягом 10 осіб денної та заочної форм навчання. EN: The general conclusion: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the speciality 8.17010201 "Technical Protection in Information Systems, Automation of Processing" direction 6.170102 "Systems of Technical Protection of Information" with the licensed amount 10 people on full-time and distance learning. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8.17010201 «Системы технической защиты информации, автоматизация ее обработки» направления 6.170102 «Системы технической защиты информации» с лицензированным объемом 10 человек дневной и заочной форм обучения.
Description: Голова експертної комісії: Цопа Олександр Іванович – завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Чечельницький Віктор Якович – директор інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, доцент.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/439
Appears in Collections:8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZI_mag_Expertn_visnovki.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.