Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5610
Title: Дослідження способів доступу до мережі за стандартом VLC для використання на підземному транспорті (метрополітен)
Other Titles: Exploring VLC Network Access Methods for Underground Transport (Subway)
Исследование способов доступа к сети по стандарту VLC для использования на подземном транспорте (метрополитен)
Authors: Бондарєв, Максим Ігорович
Bondariev, Maksym
Бондарев, Максим Игоревич
Keywords: master thesis
modulation
optical channel
information sources
магістерська робота
модуляція
модуляція
інформаційні джерела
магистерская работа
модуляция
оптический канал
информационные источники
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: За виконання роботи застосувалися сучасні методи проектування. Проектування здійснювалося на фаховому програмному забезпеченні й обчислювальній техніці. EN: When performing the work, modern design methods were used. Design was carried out using specialized software and computer technology. RU: При выполнении работы применялись современные методы проектирования. Проектирование осуществлялось на специализированном программном обеспечении и вычислительной технике
Description: Бондарєв М.І. Дослідження способів доступу до мережі за стандартом VLC для використання на підземному транспорті (метрополітен) : магістерська робота зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” / М.І. Бондарєв. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 110 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5610
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Bondariev.pdfМагістерська робота2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.