Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5614
Title: Дослідження якісних показників цифрової радіорелейної лінії зв’язку на спроектованій дільниці «Запоріжжя-Херсон»
Other Titles: Computation of key performance indicators for digital radio-relay communication line KPI on designed section «Zaporizhzhia – Kherson»
Исследование качественных показателей цифровой радиорелейной линии связи на спроектированном участке «Запорожье-Херсон»
Authors: Довбиш, Валентин Віталійович
Dovbysh, Valentyn
Довбыш, Валентин Витальевич
Keywords: master thesis
radio-relay communication line
summary
information sources
магістерська робота
радіорелейна лінія зв’язку
анотація
інформаційні джерела
магистерская работа
радиорелейная линия связи
аннотация
информационные источники
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Мета даної роботи – спроектувати ЦРРЛ «Запоріжжя – Херсон» на базі сучасної апаратури, що працює за технологією PDH або SDH, а також провести розрахунки економічної оцінки та безпеки життєдіяльності EN: The purpose of this work is to design the CRRL Zaporozhye-Kherson on the basis of modern equipment using PDH or SDH technology, as well as to evaluate the economic assessment and life safety RU: Цель данной работы – спроектировать ЦРРЛ «Запорожье-Херсон» на базе современной аппаратуры, работающей по технологии PDH или SDH, а также призвести расчет экономической оценки и безопасности жизнедеятельности
Description: Довбиш В.В. Дослідження якісних показників цифрової радіорелейної лінії зв’язку на спроектованій дільниці «Запоріжжя-Херсон» : магістерська робота зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” / М.О. Волков. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 128 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5614
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Dovbysh.pdfМагістерська робота3.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.