Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/69
Title: Cloud storage technology for the system of detecting software plagiarism in student projects on the programming
Other Titles: Хмарні технології зберігання даних для системи оцінки плагіату в програмних проектах студентів
Облачные технологии хранения данных для системы оценки плагиата в программных проектах студентов
Authors: Kirichek, Galina G.
Киричек, Галина Григорівна
Киричек, Галина Григорьевна
Keywords: хмарні технології
оцінка ідентичності програмного коду
навчальний процес
технології зберігання даних
cloud technologies
evaluation of plagiarism software code
learning process
data storage technology
облачные технологии
оценка идентичности программного кода
учебный процесс
технологии хранения данных
Issue Date: 2012
Publisher: Донецький національний технічний університет
Series/Report no.: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка (ІКОТ-2012);
Abstract: UK: Запропоновано використання технології хмарного зберігання даних SQL Azure для системи оцінки плагіату при вивченні дисциплін з програмування. Система забезпечує аналіз і обробку результатів студентських програмних проектів, визначення випадків повторного використання коду. Дослідження спрямоване на вирішення актуальних завдань масштабування потужностей серверів, можливості збільшення обсягів баз даних і стійкості до втрати інформації. RU: Предложено использование технологии облачного хранения данных SQL Azure для системы оценки плагиата при изучении дисциплин по программированию. Система обеспечивает анализ и обработку результатов студенческих программных проектов, определение случаев повторного использования кода. Исследование направлено на решение актуальных задач масштабирования мощностей серверов, возможности увеличения объёмов баз данных и устойчивости к потере информации. EN: Propose used of the technology of cloud storage the SQL Azure for the system of assessment of plagiarism in learning subjects on the programming. The system provides analysis and processing of the student's program of projects, identification of cases of re-usable code. The study is aimed at solving urgent problems of scaling capacity of servers, the possibility of increasing amounts of data bases and resistance to loss of information.
Description: Kirichek G.G. Cloud storage technology for the system of detecting software plagiarism in student projects on the programming [Текст] / G.G. Kirichek // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка (ІКОТ-2012). Випуск 15 (203). – Донецьк: ДонНТУ, 2012.– С.156-161. – ISSN 1996-1588
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/69
ISSN: 1996-1588
Appears in Collections:Наукові статті кафедри КС та М

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kirichek_stat5.pdfСтаття454.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.