Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7230
Title: Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
Other Titles: Information about self-examination of educational-professional program for MSc on «Information networks of communication» on the specialty 172 «Telecommunications and Radioengineering» from knowledge area 17 «Electronics and Telecommunications» at National University «Zaporizhzhia Polytechnic»
Ведомости про самоанализ образовательно-профессиональной программы «Информационные сети связи» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» первого (бакалаврского) уровня высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Keywords: акредитація
мережі зв’язку
бакалавр
accreditation
networks of communication
bachelor
аккредитация
сети связи
бакалавр
Issue Date: 16-Mar-2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 1-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за першим (бакалаврським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 1-st educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Information networks of communication» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the first (bachelor) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод про соответствие программы требованиям 1-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Информационные сети связи» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по первому (бакалаврскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Description: Матеріали самоаналізу з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» у Національному університеті «Запорізька політехніка»
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7230
Appears in Collections:Липень 2021
*Відомості про самооцінювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Information_16_03_2021.pdfСамоаналіз освітньо-професійної програми 420.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.