Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7470
Title: Пошук шляхів забезпечення інклюзивного розвитку промислового регіону з використанням сучасних інструментів маркетингу і логістики
Other Titles: Поиск путей обеспечения инклюзивного развития промышленного региона с использованием современных инструментов маркетинга и логистики
Finding ways to ensure the inclusive development of the industrial region using modern marketing and logistics tools
Authors: Лифар, Владислава Віталіївна
Lyfar, Vladyslava V.
Лыфарь, Владислава Витальевна
Соколова, Юлія Олександрівна
Sokolova, Yuliya O.
Соколова, Юлия Александровна
Павлішина, Ніна Михайлівна
Pavlishyna, Nina M.
Павлишина, Нина Михайловна
Борисенко, Олена Євгенівна
Borisenko, Olena E.
Борисенко, Елена Евгеньевна
Кочнова, Ірина Валентинівна
Kochnova, Iryna V.
Кочнова, Ирина Валентиновна
Онуфрієнко, Наталія Леонідівна
Onufrienko, Nataliya L.
Онуфриенко, Наталья Леонидовна
Тіховська, Тетяна Миколаївна
Tikhovska, Tetiana M.
Тиховская, Татьяна Николаевна
Keywords: inclusiveness
industrial region
marketing
logistics
development
інклюзивність
промисловий регіон
маркетинг
логістика
розвиток
инклюзивность
промышленный регион
логистика
развитие
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет "Запорізька політехніка"
Abstract: UK: В роботі проаналізовано теоретичне підґрунтя та розроблено комплекс способів, методів та прийомів для забезпечення інклюзивного розвитку промислового регіону з використанням сучасних інструментів маркетингу і логістики EN: The paper analyzes the theoretical basis and develops a set of methods and techniques to ensure the inclusive development of the industrial region using modern marketing and logistics tools. RU: В работе проанализирован теоретический базис и разработан комплекс способов, методов и приемов для обеспечения инклюзивного развития промышленного региона с использованием современных инструментов маркетинга и логистики
Description: Пошук шляхів забезпечення інклюзивного розвитку промислового регіону з використанням сучасних інструментів маркетингу і логістики: звіт про науково-дослідну роботу кафедри «Маркетинг та логістика» – Запоріжжя. НУ «Запорізька політехніка», 2021 – 154 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7470
Appears in Collections:Звіти про НДР - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NDR_05518 _marketing.pdfЗвіт по НДР2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.