Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7710
Title: Програмна система оптимізації керування персоналом приватної фірми
Other Titles: Software system for optimizing the management of personnel of a private firm
Программная система оптимизации управления персоналом частной фирмы
Authors: Шовкопляс, Владислав Андрійович
Shovkoplyas, Vladislav A.
Shovkoplyas, Vladislav Andreevich
Keywords: Моделі динамічного програмування
Тайм менеджмент в компаніях
Коефіцієнт екстенсивного використання робочого часу
ТМ профіль команди
Visual Studio
Models of dynamic programming
Time management in companies
Extensive use of working time
Модели динамического программирования
Тайм менеджмент в компаниях
Коэффициент экстенсивного использования рабочего времени
ТМ профиль команды
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об’єкт дослідження – витрати часу на виготовлення IT - продукту приватної фірми. Предмет дослідження – робота працівників у команді та по одному. Мета роботи – проаналізувати витрати часу та планування задач, для виконання Методи дослідження – тайм менеджмент В дипломній роботі наведено програмну реалізацію для керування, та статистичного збору даних по витратам часу співробітників та для більш коректного виконання завдань . EN: The object of research is the time spent on the production of IT - a product of a private company. The subject of research - the work of employees in a team and one by one. The purpose of the work - to analyze the cost of time and planning tasks to perform Research methods - time management The thesis presents a software implementation for management and statistical data collection on staff time and for more accurate performance of tasks RU: Объект исследования - затраты времени на изготовление IT - продукта частной фирмы. Предмет исследования - работа сотрудников в команде и по одному. Цель работы - проанализировать затраты времени и планирования задач, для выполнения Методы исследования - тайм менеджмент В дипломной работе приведены программную реализацию для управления и статистического сбора данных по расходам времени сотрудников и для более корректного выполнения задач
Description: Шовкопляс В. А. Програмна система оптимізації керування персоналом приватної фірми: бакалаврська робота / В. А. Шовкопляс. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 92 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7710
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BR_Shovkoplyas.pdfБакалаврська робота2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.