Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7711
Title: Формалізація оцінки винного для продукційної системи підтримки прийняття рішень у суді
Other Titles: Formalization of the assessment of the guilty for the productive system of supporting decision-making in court
Формализация оценки виновного для продукционной системы поддержки принятия решений в суде
Authors: Москалюк, Владислав Володимирович
Moskaliyk, Vladislav V.
Москалюк, Владислв Владимирович
Keywords: якісна змінна
відношення порядку
лінгвістична змінна
функція належності
ANFIS
qualitative variable
order of order
linguistic variable
качественная переменная
отношение порядка
лингвистическая переменная
функция принадлежности
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об’єкт дослідження - оцінка винного у судочинстві. Предмет дослідження - формалізація процесу оцінки винного у судочинстві. Мета роботи - визначити спосіб побудови функції приналежності оцінки винного для продукційної системи підтримки прийняття рішень у суді. Методи теорії відношень, нечіткого логічного виведення. Результати. Запропоновано три варіанти визначення функції приналежності оцінки винного для продукційної системи підтримки прийняття рішень у суді. Проведено експерименти для порівняння ефективності запропонованих варіантів визначення функції приналежності. EN: The object of research- is the assessment of the culprit in the proceedings. The subject of research - the formalization of the process of assessing the culprit in the proceedings. The purpose of the work- is to determine the method of constructing the function of belonging to the assessment of the guilty for the production system of decision support in court. Methods of relationship theory, fuzzy inference. Results. Three variants of determining the function of belonging to the assessment of the guilty for the production system of decision support in court are proposed. Experiments were performed to compare the effectiveness of the proposed options for determining the membership function. RU: Объект исследования - оценка виновного в судопроизводстве. Предмет исследования - формализация процесса оценки виновного в судопроизводстве. Цель работы - определить способ построения функции принадлежности оценки виновного
Description: Москалюк А.В. Формалізація оцінки винного для продукційної системи підтримки прийняття рішень у суді: бакалаврська робота / А.В. Москалюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 58 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7711
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BR_Moskaliyk.pdfБакалаврська робота2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.