Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7733
Title: Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
Other Titles: Information about self-examination of educational-professional program for bachelor on «Micro- and nanoelectronic devices and devices» on the specialty 153 «Micro- and nanosystem technology» from knowledge area 15 «Automation and instrument making» at National University «Zaporizhzhia Polytechnic»
Ведомости про самоанализ образовательно-профессиональной программы «Микро- и наноэлектронные приборы и устройства» специальности 153 «Микро- и наносистемная техника» отрасли знаний 15 «Автоматизация и приборостроение» первого (бакалаврского) уровня высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Keywords: акредитація
мікро- та наносистемна техніка
бакалавр
accreditation
mycto- and nanosystem technology
bachelor
аккредитация
микро- и наносистемна техника
бакалавр
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 1-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 1-st educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Micro- and nanoelectronic devices and devices» on the specialty 153 «Micro- and nanosystem technology» from knowledge area 15 «Automation and instrument making» at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод про соответствие программы требованиям 1-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Микро- и наноэлектронные приборы и устройства» специальности 153 «Микро- и наносистемная техника» отрасли знаний 15 «Автоматизация и приборостроение» первого (бакалаврского) уровня высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
Description: Матеріали самоаналізу з підготовки бакалаврів з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньою програмою «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 163 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7733
Appears in Collections:*Відомості про самооцінювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Information.pdfСамоаналіз освітньо-професійної програми 1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.