Документи кафедри САіОМ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Відомості про самооцінювання освітньої програми19616 «Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах» 124 Системний аналіз, бакалавр, Національний університет "Запорізька політехніка"Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики; Systems Analysis and Computational Mathematics Department; Кафедра системного анализа и вычислительной математики
2021Заяви студентів КНТ-810 щодо обрання вибіркових дисциплін 2021-2022Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики
2021Витяги з протоколів засідання кафедри щодо оновлення ОПкафедра системного аналізу та обчислювальної математики, Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Витяг з протоколу засідання кафедри щодо зарахування результатів неформальної освітикафедра системного аналізу та обчислювальної математики, Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Витяги з протоколів засідання кафедри щодо питання академічної доброчесностікафедра системного аналізу та обчислювальної математики, Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Витяги з протоколів засідання кафедри щодо питань наукової роботи студентівкафедра системного аналізу та обчислювальної математики, Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Витяги з протоколів засідання кафедри щодо питань співпраці зі стекголдерамикафедра системного аналізу та обчислювальної математики, Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Інформаційно-аналітичний звіт по співпраці зі стейкголдерамиКафедра системного аналізу та обчислювальної математики; Systems Analysis and Computational Mathematics Department; Кафедра системного анализа и вычислительной математики
2021Договори про співробітництвоКафедра системного аналізу та обчислювальної математики; Кафедра системного анализа и вычислительной математики; Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Договори про наукове співробітництвоКафедра системного аналізу та обчислювальної математики; Кафедра системного анализа и вычислительной математики; Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Договір про співробітництво «Картезіан-Європа» НУ «Запорізька політехніка»Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики; Кафедра системного анализа и вычислительной математики; Systems Analysis and Computational Mathematics Department
2021Звіт про виконання кафедральної НДР 05038 «Математичне моделювання соціально-економічних процесів та систем»Бакурова, Анна; Бахрушин, Володимир; Денисенко, Олександр; Діденко, Анастасія; Кондратов, Дмитро; Пасічник, Марія; Подковаліхіна, Олена; Рябенко, Антон; Ропало, Ганна; Савранська, Алла; Сластніков, Олександр; Терещенко, Еліна; Філей, Юрій; Шевчук, Марк; Широкорад, Дмитро; Юськів, Олеся; Bakurova, Anna; Bachrushin, Volodymyr; Denysenko, Oleksandr; Didenko, Anastasiya; Kondratov, Dmytro; Pasichnyk, Mariya; Podkovalihina, Olena; Riabenko, Anton; Ropalo, Hanna; Savranska, Alla; Slastnikov, Oleksandr; Tereschenko, Elina; Filei, Yurii; Shevchuk, Mark; Shirokorad, Dmytro; Yuskiv, Olesia; Бакурова, Анна; Бахрушин, Владимир; Денисенко, Александр; Диденко, Анастасия; Кондратов, Дмитрий; Пасичник, Мария; Подковалихина, Елена; Рябенко, Антон; Ропало, Анна; Савранская, Алла; Сластников, Александр; Терещенко, Элина; Филей, Юрий; Шевчук, Марк; Широкорад, Дмитрий; Юськив, Олеся
2021Анотований звіт про виконання кафедральної НДР 05018 «Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних, технічних, природничих процесів та систем»Корніч, Григорій Володимирович; Бажин, Анатолій Іванович; Денисенко, Олександр Іванович; Пархоменко, Лариса Олександрівна; Широкорад, Дмитро Вікторович; Дуда, Євген Вікторович; Kornich, Grygoriy V.; Denysenko, Oleksandr I.; Bazhyn, Anatolii I.; Parkhomenko, Larysa O.; Shyrokorad, Dmytro V.; Shyrokorad, Dmytro V.; Duda, Yevhen V.; Корнич, Григорий Владимирович; Бажин, Анатолий Иванович; Денисенко, Александр Иванович; Пархоменко, Лариса Александровна; Широкорад, Дмитрий Викторович; Дуда, Евгений Викторович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13