Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8200
Title: Навчальний посібник з дисципліни «Основи ергономіки»
Other Titles: Training manual for the discipline «Fundamentals of ergonomics»
Учебное пособие по дисциплине «Основы эргономики»
Authors: Артюх, Олександр Миколайович
Artyukh, Olexander M.
Артюх, Александр Николаевич
Дударенко, Ольга Василівна
Dudarenko, Olha V.
Дударенко, Ольга Васильевна
Кузьмін, Віктор Володимирович
Кузьмин, Виктор Владимирович
Сосик, Андрій Юрійович
Sosyk, Andrii Y.
Сосик, Андрей Юрьевич
Щербина, Андрій Васильович
Shcherbyna, Andrii V.
Щербина, Андрей Васильевич
Kuzmin, Victor V.
Keywords: Ергономіка
Антропометрія
Інженерна психологія
Хіротехніка
Дизайн
Ergonomics
Anthropometry
Engineering psychology
Hirotechnics
Design
Эргономика
Антропометрия
Инженерная психология
Хиротехника
Дизайн
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Навчальний посібник має за мету допомогти студентам отримати теоретичні знання, які забезпечать системний підхід при проектуванні транспортних засобів з урахуванням ергономічних, естетичних і соціальних факторів, а також ознайомити з основами технічної естетики, із проблемами, пов’язаними з упровадженням методів художнього конструювання в промислове виробництво, і підготувати майбутніх інженерів до спільної роботи із автомобільними дизайнерами. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The aim of the training manual is to help students acquire theoretical knowledge that will provide a systematic approach to the design of vehicles, taking into account ergonomic, aesthetic and social factors, as well as to familiarize them with the basics of technical aesthetics with the problems associated with the implementation of methods of artistic design in industrial production. This training manual is intended for students studying for the specialty of industrial engineering. RU: Учебное пособие имеет целью помочь студентам получить теоретические знания, которые обеспечат системный подход при проектировании транспортных средств с учетом эргономических, эстетических и социальных факторов, а также ознакомить с основами технической эстетики с проблемами, связанными с внедрением методов художественного конструирования в промышленное производство и подготовить будущих инженеров к совместной работе с автомобильными дизайнерами Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
Description: Основи ергономіки : навч. посіб. / О. М. Артюх, О. В. Дударенко, В. В. Кузьмін та ін. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 168 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8200
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Artyukh.pdfНавчальний посібник 2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.