Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8206
Title: Навчальний посібник з дисципліни "Вступ до спеціальності".
Other Titles: Training manual for the discipline "Introduction to the specialty".
Учебное пособие по дисциплине "Введение в специальность".
Authors: Артюх, Олександр Миколайович
Artyukh, Olexander M.
Артюх, Александр Николаевич
Дударенко, Ольга Василівна
Dudarenko, Olha V.
Дударенко, Ольга Васильевна
Кузьмін, Віктор Володимирович
Kuzmin, Victor V.
Кузьмин, Виктор Владимирович
Сосик, Андрій Юрійович
Sosyk, Andrii Y.
Сосик, Андрей Юрьевич
Щербина, Андрій Васильович
Shcherbyna, Andrii V.
Щербина, Андрей Васильевич
Keywords: Інженерна діяльність
Розвиток
Наука
Engineering activities
Development
Science
Инженерная деятельность
Развитие
Наука
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Навчальний посібник знайомить студентів з інженерно-технічною діяльністю людини з найдавніших часів до наших днів. Також він сприяє формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного процесу, що закономірно відбувається і протікає в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual introduces students to human engineering and technology from ancient times to the present day. It also contributes to the formation of an overall picture of engineering development as a holistic process, which naturally occurs and proceeds in an organic relationship and interaction with the history of society. This training manual is intended for students studying in the field of engineering. RU: Учебное пособие знакомит студентов с инженерно-технической деятельностью человека с древнейших времен до наших дней. Также оно способствует формированию у студентов технических специальностей общей картины развития инженерного дела как цельного процесса, который закономерно происходит и протекает в органической взаимосвязи и взаимодействии с историей общества. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
Description: Вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. М. Артюх, О. В. Дударенко, В. В. Кузьмін та ін. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 312 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8206
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Artyukh.pdfНавчальний посібник 9.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.