Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8210
Title: Навчальний посібник «Гідравліка машинотракторних агрегатів»
Other Titles: Training manual «Hydraulics of machine and tractor units»
Учебное пособие «Гидравлика машинно-тракторных агрегатов»
Authors: Артюх, Олександр Миколайович
Artyukh, Olexander M.
Артюх, Александр Николаевич
Дударенко, Ольга Василівна
Dudarenko, Olha V.
Дударенко, Ольга Васильевна
Кузьмін, Віктор Володимирович
Kuzmin, Victor V.
Кузьмин, Виктор Владимирович
Сосик, Андрій Юрійович
Sosyk, Andrii Y.
Сосик, Андрей Юрьевич
Щербина, Андрій Васильович
Shcherbyna, Andrii V.
Щербина, Андрей Васильевич
Keywords: Гідропривід
Машинотракторний агрегат
Робоча рідина
Hydraulic drive
Machine-tractor unit
Working fluid
Гидропривод
Машинотракторный агрегат
Машинотракторный агрегат
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Навчальний посібник призначений для набуття студентом теоретичних знань з принципів та загальних положень об'ємного гідроприводу. В посібнику наведено основні відомості про гідромашини, гідроапаратуру, фільтри робочої рідини, що використовуються в гідроприводах машинотракторних агрегатів. Посібник призначений для студентів які навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. EN: The training manual is intended to provide the student with theoretical knowledge of the principles and general provisions of volumetric hydraulic drive. The manual provides basic information on the hydraulic machine, hydraulic equipment, working fluid filters used in hydraulic drives of machinery and tractor units. This manual is intended for students studying in the field of industrial engineering. RU: Учебное пособие предназначено для получения студентом теоретических знаний по принципам и общим положениям объемного гидропривода. В руководстве приведены основные сведения о гидромашине, гидроаппаратуре, фильтрах рабочей жидкости, используемых в гидроприводах машинотракторных агрегатов. Пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 133 Отраслевое машиностроение.
Description: Гідравліка машинотракторних агрегатів : навч. посіб. / О. М. Артюх, О. В. Дударенко, В. В. Кузьмін та ін. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 160 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8210
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Artyukh.pdfНавчальний посібник 2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.