Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9072
Title: Дослідження систем керування в середі MatLab
Other Titles: Research of control systems in the MatLab environment
Исследование систем управления в среде MatLab
Authors: Дорошенко, Марина Сергіївна
Doroshenko, Maryna S.
Дорошенко, Марина Сергеевна
Keywords: Системи керування
Структурні схеми
Характеристики систем керування
Simulink
Matlab
Control systems
Системы управления
Структурные схемы
Характеристики систем управления
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об’єкт дослідження – системи керування Предмет дослідження – математичні та графічні моделі систем керування, характеристики систем керування. Мета робои – дослідження та аналіз систем керування в середовищі MatLab та Simulink. Методи дослідження – аналітичні методи, комп’ютерне моделювання. В дипломній роботі розглянуто задачу дослідження систем керування в середовищі MatLab. Побудовано візуальну комп’ютерну модель та проаналізовано її достовірність на прикладі. Наведено алгоритм аналізу систем керування за допомогою вбудованих функцій MatLab. EN: Object of study - control systems. Subject of study - mathematical and graphical models of control systems, characteristics of control systems. The purpose of the robot is to study and analyze control systems in MatLab and Simulink. Research methods - analytical methods, computer modeling. In the thesis the problem of research of control systems in the MatLab environment is considered. A visual computer model is built and its reliability is analyzed by example. An algorithm for analyzing control systems using built-in MatLab functions is presented. RU: Объект исследования – системы управления Предмет исследования – математические и графические модели управления, характеристики систем управления. Цель работы – исследование и анализ систем управления в среде MatLab и Simulink. Методы исследования – аналитические методы, компьютерное моделирование. В дипломной работе рассмотрена задача исследования систем управления в среде MatLab. Построена визуальная компьютерная модель и проанализирована ее достоверность на примере. Представлен алгоритм анализа систем управления с помощью встроенных функций MatLab.
Description: Дорошенко М.С. Дослідження систем керування в середі MatLab: бакалаврська робота / М.С. Дорошенко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 45 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9072
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Doroshenko.pdfМагістерська робота1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.