Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9338
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в публічній сфері»
Other Titles: Working programm of the discipline "Information systems and technologies in the public sphere"
Authors: Рябенко, Антон Євгенович
Riabenko, Anton E.
Keywords: менеджмент
інформаційна система
публічна сфера
модель
розвиток
обчислювальна техніка
management
information system
public sphere
model
development
Computers
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в публічній сфері», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline " Information systems and technologies in the public sphere ", forms and means of current and final control of knowledge are presented
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в публічній сфері» для студентів денного й заочного відділень спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма (спеціалізація) «Регіональне управління» Укл.: А.Є.Рябенко Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 12с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9338
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP_Riabenko.pdfМетодичні вказівки712.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.