Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9917
Title: Напружено – деформований стан шаруватого циліндру при вісесиметричних навантаженнях
Other Titles: Stressed – deformed state of a layered cylinder under axisymmetric loads
Authors: Фасоляк, Антон Володимирович
Fasoliak, Anton V.
Штефан, Тетяна Олександрівна
Shtefan, Tatyana O.
Keywords: Механіка де формівного твердого тіла
Mechanics of a deformable solid body
Issue Date: 2019
Publisher: Навчально-науковий інститут промислових і бізнес технологій, Український державний університет науки і технологій
Abstract: UK: Розглянуто тришаровий круговий циліндр під дією вісесиметричних нормальних навантажень. Шари відрізняються механічними характеристиками матеріалу (модуль зсуву матеріалу та коефіцієнт Пуасона). За допомогою вісесиметричного методу скінчених елементів проаналізовано напружено-деформований стан розглянутого циліндра. Графічно проілюстровано розподіл навантажень всередині циліндра. EN: A three-layer circular cylinder under the action of axisymmetric normal loads was considered. The layers differ in the mechanical characteristics of the material (material shift modulus and Poisson's ratio). The stress-strain state of the considered cylinder was analyzed by using the axisymmetric finite elements method. The distribution of stresses inside the cylinder was illustrated graphically.
Description: Фасоляк А.В. Напружено-деформований стан шаруватого циліндру при вісесиметричних навантаженнях / А.В. Фасоляк, Т.О. Штефан // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2019), м. Дніпро, 26-28 березня 2019 р. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 80
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9917
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_Fasoliak.pdfНаукова стаття266.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.