Statistics for EIRNUZP - Electronic Institutional Repository of National University Zaporizhzhia Polytechnic

Total visits

views
Глосарій до навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 18
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Електротехнічні комплекси промислових підприємств» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Енергетичний менеджмент» всіх форм навчання 17
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. Частина 2 15
Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 року 14
Теоретична механіка. Навчальний посібник 13
Методичні рекомендації з організації самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 12