Проведення самостійної роботи з дисципліни “Фінансова статистика”

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни “Фінансова статистика” денної форми навчання EN: The brought methodical recommendations over to implementation of independent work on discipline "Financial statistics" of daily form of studies RU: Приведены методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы с дисциплины "Финансовая статистика" дневной формы обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.- 70с.

Ключові слова

фінансова статистика, державний бюджет, платіжний баланс, інфляція, грошовий обіг, страхування, фондова біржа, цінні папери, financial statistics, the state budget, balance of payments, inflation, turnover, insurance, exchange stock, securities, финансовая статистика, государственный бюджет, платежный баланс, инфляция, денежный оборот, страхование, фондовая биржа, ценные бумаги

Бібліографічний опис