EIRNUZP – Електронний інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка»

Інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка» – це електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до електронних публікацій та електронних версій документів наукового та навчально-методичного призначення, авторами яких є співробітники, аспіранти, докторанти та студенти Національного університету «Запорізька політехніка».

Положення про репозитарій >>

 

Recent Submissions

Item
Програмна реалізація системи захисту електронних листів
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Біляк, Владислав Віталійович; Bilyak, Vladyslav
UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації системи захисту електронних листів. Результати. Розроблено застосунок – систему захисту електронних листів. EN: The subject of the research is software tools for implementing an email protection system. Results. An application has been developed – an email protection system.
Item
Програмне забезпечення для комунікації між користувачами
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Белименко, Дмитро Романович; Belenko, Dmutro R.
UK: Об’єкт дослідження – процес передачі потокового аудіо/відео між користувачами. Результати. Розроблено програмне забезпечення для передачі потокового аудіо/відео між користувачами з можливістю швидкого та легкого встановлення на власний сервер за допомогою мови програмування JavaScript та її фреймворків Vue.js та Nest.js, що дозволяє забезпечити користувачам комунікувати між собою, а адміністраторам бачити статистику системи. EN: The object of study is the process of streaming audio/video transmission between users. Results. Software for streaming audio/video between users with the ability to quickly and easily install on your own server using the JavaScript programming language and its frameworks Vue.js and Nest.js has been developed, which allows users to communicate with each other and administrators to see system statistics.
Item
Програмне забезпечення для ідентифікації об’єктів Індустрії 4.0
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Шимборецька, Антоніна Олександрівна; Shymboretska, Antonina
UK: Об’єкт дослідження – процес ідентифікації об’єктів. Результати: створено програмний Windows-застосунок для взаємодії з RFID-мітками на основі використання зчитувача радіочастотної ідентифікації FONKAN FM-505. EN: Object of study is process of objects’ identification. Results: the Windows software application is created which interacts with RFID tags based on the use of the FONKAN FM-505 RFID reader.
Item
Програмна реалізація застосунку електронного ведення архіву документації
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Целіщев, Дмитро Олегович; Tselishchev, Dmytro
UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації застосунку електронного ведення архіву документації. Результати. Розроблено мобільний застосунок – застосунок для електронного ведення архіву документації. EN: The object of research is the process of software implementation of an electronic documentation archive application. Results. A mobile Physical Activity Tracker app has been developed.
Item
Розробка програмного застосунку «Автоматизований склад ліків»
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Петунін, Олександр Володимирович; Petunin, Olexandr
UK: Об’єкт дослідження – процес організації автоматизованого складу лікарських засобів. Результатом роботи став програмний продукт призначений для визначення маршруту механічної руки на складі ліків. EN: The object of research is the process of organizing the automated composition of medicines. The result of the work was a software product designed to determine the route of a mechanical arm in a drug warehouse.