EIRNUZP – Електронний інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка»

Інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка» – це електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до електронних публікацій та електронних версій документів наукового та навчально-методичного призначення, авторами яких є співробітники, аспіранти, докторанти та студенти Національного університету «Запорізька політехніка».

Положення про репозитарій >>

 

Нові надходження

Документ
Методичні вказівки до проходження переддипломної практики (стажування) для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ІІ ступеня вищої освіти (магістр), освітньої програми «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форми навчання
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Міщенко, Владислав Юрійович; Mishchenko, Vladyslav Yu.; Качан Юрій Григорович; Kachan, Yuriy H.
UK: Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентами з програмою, устроєм, нормативною базою переддипломної практики (стажування) та для написання звіту після її проходження EN: The methodical instructions are intended to acquaint students with the program, device, normative base of pre-diploma practice (internship) and to write a report after its passing
Документ
Методичні вказівки до проходження переддипломної практики (стажування) для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ІІ ступеня вищої освіти (магістр), освітньої програми «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форми навчання
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Міщенко, Владислав Юрійович; Mishchenko, Vladyslav Yu.; Качан Юрій Григорович; Kachan, Yuriy H.
UK: Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентами з програмою, устроєм, нормативною базою переддипломної (стажування) практики та для написання звіту після її проходження EN: The methodical instructions are intended to acquaint students with the program, device, normative base of pre-diploma practice (internship) and to write a report after its passing
Документ
Методичні вказівки до проходження виробничої (педагогічної) практики для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ІІ ступеня вищої освіти (магістр), освітньої програми «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форми навчання
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Міщенко, Владислав Юрійович; Mishchenko, Vladyslav Yu.; Качан, Юрій Григорович; Kachan, Yuriy H.
UK: Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентами з програмою, устроєм, нормативною базою виробничої (педагогічної) практики та для написання звіту після її проходження EN: The methodical instructions are intended to acquaint students with the program, device, normative base of industrial (pedagogical) practice and to write a report after its passing
Документ
Методичні вказівки до проходження виробничої (педагогічної) практики для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ІІ ступеня вищої освіти (магістр), освітньої програми «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форми навчання
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Міщенко, Владислав Юрійович; Mishchenko, Vladyslav Yu.; Качан, Юрій Григорович; Kachan, Yuriy H.
UK: Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентами з програмою, устроєм, нормативною базою виробничої (педагогічної) практики та для написання звіту після її проходження EN: The methodical instructions are intended to acquaint students with the program, device, normative base of industrial (pedagogical) practice and to write a report after its passing
Документ
Робоча програма дисципліни «Математичні методи наукових досліджень в енергетиці» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітніх програм «Енергетичний менеджмент» та «Електротехнічні системи електроспоживання»
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Кулагін, Дмитро Олександрович; Kulagin, Dmitro O.
UK: Робоча програма дисципліни Математичні методи наукових досліджень в енергетиці EN: Work programme of the discipline Mathematical methods of scientific research in energy