Розрахунково-графічні завдання з дисципліни “Економетрика” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Розроблено розрахунково-графічні завдання з економетрики для студентів денної форми навчання, наведені 7 типових завдань по 30 варіантів та 100 контрольних запитань до модульних контролів EN: Guidelines and calculation - graphic tasks econometrics for students of full-time education are developed, 7 typical tasks with 30 variants and 100 test questions for module tests are created RU: Разработаны расчетно-графические задания по эконометрике для студентов дневного отделения, приведены 7 типовых заданий по 30 вариантов и 100 контрольных вопросов к модульным контролям

Опис

Розрахунково-графічні завдання з дисципліни “Економетрика” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / уклад. Г. А. Шишканова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.– 21с.

Ключові слова

економетрика, кореляційний аналіз, econometrics, correlation analysis, эконометрика, корреляционный анализ

Бібліографічний опис