Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 «Вивчення пристрою та принципу дії промислового роботу МП-9С» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 «Вивчення пристрою та принципу дії промислового роботу МП-9С» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 3 "Study of the device and the operating principle of the industrial robot MP-9C" in the discipline "Lines, robots and transport in welding production" for students of the educational program "Welding technologies and equipment" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 «Изучение устройства и принципа действия промышленного робота МП-9С» по дисциплине «Линии, роботы и транспорт в сварочном производстве» для студентов образовательной программы «Технологии и оборудование сварки» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 «Вивчення пристрою та принципу дії промислового роботу МП-9С» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 22 с.

Ключові слова

промисловий робот мп-9с, конструктивні особливості робота, принцип дії робота, способи налагодження, технічні характеристики робота, будова складових частин робота, industrial robot mp-9s, design features of the robot, the principle of the robot, setting methods, technical characteristics of the robot, the structure of the components of the robot, промышленный робот мп-9с, конструктивные особенности робота, принцип действия робота, способы наладки, технические характеристики робота, строение составных частей робота

Бібліографічний опис