Силабус дисципліни "Методи штучного інтелекту"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Методи штучного інтелекту" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: А. В. Бакурова. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Ключові слова

artificial intelligence, neural network, fuzzy set, штучний інтелект, нейронна мережа, нечітка множина, искусственный интеллект, нейронная сеть, нечеткое множество

Бібліографічний опис