Силабус дисципліни "Історія України та української культури"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Історія України та української культури" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Г. І. Шаповалов. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 8 с.

Ключові слова

History of Ukraine, Ukrainian culture, Історія України, Українська культура, История Украины, Украинская культура

Бібліографічний опис