Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи надійності авіаційних двигунів”

Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Наведені методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи надійності авіаційних двигунів” EN: Methodical instructions for personal work on discipline "Fundamentals of aircraft engine reliability" RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Основы надежности авиационных двигателей"

Description

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи надійност іавіаційних двигунів” для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічнатехніка (освітні програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки», «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок») усіх форм навчання / уклад.: Ю. І. Кривих – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 10 с.

Keywords

авіаційний двигун, надійність, аналіз дефектів, прогнозування рівня надійності, відмова, нормальний (Гаусівський) розподіл, емпіричній розподіл, aircraft engine, reliabilityанализ дефектов, defect analysis, reliabilityprediction, refusing, normal (Gaussian) distributions, еmpirical distribution, авиационный двигатель, надёжность, анализ дефектов, прогнозирование уровня надёжности, отказ, нормальное (Гауссовское) распределение, эмпирическое распределение

Citation