Силабус дисципліни "Моделювання складних систем"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Моделювання складних систем" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: О. О. Подковаліхіна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.

Ключові слова

modeling of complex systems, complex systems, mathematical model, моделювання складних систем, складні системи, математична модель, моделирование сложных систем, сложные системы, математическая модель

Бібліографічний опис