Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва”

Abstract

UK: Наведено методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва” EN: Guidelines for independent works on discipline “Computer systems of technological preparation of production” are presented RU: Приведены методические указания к выполнению самостоятельных работ по дисциплине “Автоматизированные системы технологической подготовки производства”

Description

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров, доц., ст. викл. Є.В. Вишнепольський. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 16 с.

Keywords

самостійні роботи, верстат з ЧПК, Програма обробки, Технологічний процес, Independent works, CNC machine

Citation