Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 «Дослідження датчиків неузгодженості в індикаторному та трансформаторному режимах» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 «Дослідження датчиків неузгодженості в індикаторному та трансформаторному режимах» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 3 "Investigation of incoherent sensors in indicator and transformer modes" from the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 «Исследование датчиков несогласованности в индикаторном и трансформаторном режимах» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 «Дослідження датчиків неузгодженості в індикаторному та трансформаторному режимах» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 14 с.

Ключові слова

сельсин, датчик неузгодженності, клас точності, синхронізуючий момент, індикаторний режим, трансформаторний режим, helsin, sensor inconsistency, class of accuracy, synchronizing moment, indicator mode, transformer mode, сельсин, датчик несогласования, класс точности, синхронизирующий момент, индикаторный режим, трансформаторный режим

Бібліографічний опис