Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Мікроконтролери в системах керування» для студентів спеціальності 173 – Авіоніка освітньої програми «Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів» усіх форм навчання.

Abstract

UK: Методичні вказівки містять опис дев’яти лабораторних робіт з дисципліни «Мікроконтролери в системах керування» у відповідності до навчальних планів ОКР бакалаврів спеціальності 173 – Авіоніка. EN: Methodical instructions contain a description of nine laboratory works in the discipline "Microcontrollers in control systems" in accordance with the curricula of the Bachelor's OCR of specialty 173 - Avionics.

Description

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Мікроконтролери в системах керування» для студентів спеціальності 173 – Авіоніка освітньої програми «Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів» усіх форм навчання. /Укл: В.В. Осадчий, О.С. Назарова, Е.М. Кулинич - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 73 с.

Keywords

control system, assembler, microcontroller, programming, система керування, асемблер, мікроконтролер, програмування

Citation