Наскрізна програма практик бакалаврів спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою "Технології машинобудування"

Анотація

UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки до виконання завдань практик студентів машинобудівної спеціалізації EN: Methodical recommendations and instructions to implement the tasks of the practices for students of engineering specialization are given RU: Приведены методические рекомендации и указания для выполнения заданий практик студентов машиностроительной специализации

Опис

Наскрізна програма практик бакалаврів спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою "Технології машинобудування" всіх форм навчання / Укладачі: Гончар Н.В., Вишнепольський Є.В., Томілін В.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 21 с.

Ключові слова

виробнича практика, переддипломна практика, машинобудівні підприємства, технологічний процес, послідовність виготовлення деталей, розробка операційної технології, оформлення технологічної документації, зміст та захист звіту, production practice, undergraduate (bachelor's) practice, engineering enterprises, technological process, manufacturing process plan, sequence of manufacturing operations, process plan development, preparation of technological documentation, производственная практика, преддипломная практика, машиностроительные предприятия, технологический процесс, последовательность обработки деталей, разработка операционной технологии, оформление технологической документации, содержание и защита отчета

Бібліографічний опис