Силабус дисципліни "Математичні основи системного аналізу"

Abstract

Description

Силабус дисципліни "Математичні основи системного аналізу" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Н.О. Нечипоренко, О.Л. Мізерна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 10 с.

Keywords

Mathematical analysis, Functional analysis, Математичний аналіз, Функціональний аналіз, Математический анализ, Функциональный анализ

Citation