Лабораторні роботи з інформаційних систем та технологій в управлінні. Частина 3.

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Методичні вказівки містять теоретичні відомості, індивідуальні завдання та приклади за темою "Класифікація" з курсу "Інформаційні системи та технології в управлінні" EN: Methodical instructions contain theoretical information and examples of individual tasks on "Classification" course "Information systems and technologies in management" RU: Методические указания содержат теоретические сведения, индивидуальные задания и примеры по теме "Классификация" по курсу "Информационные системы и технологии в управлении"

Description

Інформаційні системи та технології в управлінні. Методичні вказівки, теоретичні відомості і завдання до лабораторних робіт для студентів та магістрів денної форми навчання спеціальності 7.803060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Частина 3. Класифікація в бізнес-аналітиці. / Укл.: Біла Н.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – с. 50.

Keywords

класифікація, навчальна множина, тестова множина, логістична регресія, дерева рішень, ROC-аналіз, чутливість, специфічність, classification, training set, test set, logistic regression, solution trees, ROC-analysis (Receiver Operator Characteristic), sensitivity, specificity, классификация, обучающее множество, тестовое множество, логистическая регрессия, деревья решений, ROC-анализ, чувствительность, специфичность

Citation