Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерене моделювання»

Анотація

UK: Наведено методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерене моделювання» EN: Methodical recommendations and instructions for implementation of the independent and control works on the discipline ""Computer simulation" RU: Приведены методические рекомендации по выполнению самостоятельных и контрольных работ по дисциплине «Компьютерное моделирование»

Опис

Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання » для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с.

Ключові слова

коп’ютерне моделювання, панель інструментів, дерево побудови, ескіз, поверхня, твердотільна модель, computer modeling, toolbar, tree of construction, sketch, surface, solid state model, компьютерное моделирование, панель инструментов, дерево построений, эскиз, поверхность, твердотельная модель

Бібліографічний опис