Проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Фінансова статистика”

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Фінансова статистика” денної та заочної форм навчання EN: The brought methodical recommendations over and pointing to realization of seminar and practical employments after discipline "Financial statistics" of daily and in absentia forms of studies RU: Приведены методические рекомендации и указания к проведению семинарских и практических занятий по дисциплине "Финансовая статистика" дневной и заочной форм обучения

Опис

Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Фінансова статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ. - 2015.- 82 с.

Ключові слова

фінансова статистика, державний бюджет, платіжний баланс, інфляція, грошовий обіг, страхування, фондова біржа, цінні папери, financial statistics, the state budget, balance of payments, inflation, turnover, insurance, exchange stock, securities, финансовая статистика, государственный бюджет, платежный баланс, инфляция, денежный оборот, страхование, фондовая биржа, ценные бумаги

Бібліографічний опис