Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Системи штучного інтелекту» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Системи штучного інтелекту» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті. EN: THE GENERAL CONCLUSION:Based on the above, the expert commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine concluded that it is possible to accredit the educational and professional program “Artificial Intelligence Systems” in the specialty 122 “Computer Science” at the second (master's) level of higher education at Zaporozhye National Technical University. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании вышеуказанного экспертная комиссия Министерства образования и науки Украины сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Системы искусственного интеллекта» по специальности 122 «Компьютерные науки» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Запорожском национальном техническом университете.

Description

Голова експертної комісії: Корабльов Микола Михайлович – професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп'ютерних наук Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор

Keywords

експертний висновок, акредитація, Програмні засоби, Программные средства, магістр, еxpert report, accreditation, Software Tools, Software Tools, экспертное заключение, аккредитация, Программные средства, магистр

Citation