Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 10 «Дослідження терморезисторів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 10 «Дослідження терморезисторів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 10 "Research of thermistors" from the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 10 «Исследование терморезисторов» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 10 «Дослідження терморезисторів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 10 с.

Ключові слова

терморезистор, температурний коефіцієнт опору, металеві термодатчики, напівпровідникові терморезистори, основні параметри терморезисторів, thermistor, temperature coefficient of resistance, metal sensors, semiconductor thermistors, basic parameters of thermistors, терморезистор, температурный коэффициент сопротивления, металлические термодатчики, полупроводниковые терморезисторы, основные параметры терморезисторов

Бібліографічний опис