Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 «Дослідження і регулювання регуляторів циклу зварювання РЦС-403» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 «Дослідження і регулювання регуляторів циклу зварювання РЦС-403» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 1 "Research and regulation of regulators of the welding cycle RTSS-403" from the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied Mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 «Исследование и регулирования регуляторов цикла сварки РЦС-403» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 «Дослідження і регулювання регуляторів циклу зварювання РЦС–403» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 10 с.

Ключові слова

зварювання, регулятор циклу зварювання, принцип дії, логічні елементи, тиристорний контактор, тиристор, фазове керування, welding, welding cycle regulator, principle of action, logical elements, thyristor contactor, thyristor, phase control, сварка, регулятор цикла сварки, принцип действия, логические элементы, тиристорный контактор, тиристор, фазовое управление

Бібліографічний опис