Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НУ «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 1-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 1-st educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Quality, standardization and certification» on the specialty 152 «Metrology and information-measuring technology» from knowledge area 15 «Automation and instrument making» at National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

Description

Матеріали самоаналізу з підготовки бакалаврів з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація». – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 301 с.

Keywords

Якість стандартизація та сертифікація, Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, бакалавр, акредитація, quality standardization and certification, Metrology and information-measuring technology, bachelor, accreditation

Citation