Силабус дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Силабус дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Е. В. Терещенко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Keywords

random variables, distribution laws, boundary theorems of probability theory, випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей, случайные величины, законы распределения, предельные теоремы теории вероятностей, закони розподілу

Citation