Методичні рекомендації до проведення практичних та самостійних занять з дисципліни “Фінансовий ринок” Ч.2

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Метою практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок» є закріплення та поглиблення набутих теоретичних знань згідно з навчальною програмою. EN: The purpose of practical training in the discipline "Financial Market" is to consolidate and deepen the acquired theoretical knowledge in accordance with the curriculum. RU: Целью практических занятий по дисциплине «Финансовый рынок» является закрепление и углубление полученных теоретических знаний в соответствии с учебной программой.

Опис

Методичні рекомендації до проведення практичних та самостійних занять з дисципліни “Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (Частина 2) / уклад. І.Г. Пахомова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019.- 73с.

Ключові слова

юридична особа, інвестиційні фонди, брокерська діяльність, legal entity, investment funds, brokerage activity, юридическое лицо, инвестиционные фонды, брокерская деятельность

Бібліографічний опис