Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Фінанси”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Фінанси” студентами всіх форм навчання спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» .Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації до дипломної роботи EN: Methodical instructions on the independent study of the discipline "Finance" by students of all forms of training in the specialty 7.03050801 "Finance and Credit". They can be used in theoretical justification based on the study of literary sources and in the collection and analysis of various data and information to the thesis. RU: Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины «Финансы» студентами всех форм обучения специальности 7.03050801 «Финансы и кредит» .Они могут использоваться при теоретическом обосновании на основе изучения литературных источников и при сборе и анализе различных данных и информации к дипломной работе

Description

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Фінанси» студентами всіх форм навчання спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» / укладач С. В. Шарова - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 38 с.

Keywords

financial resources, financial reserves, profit, investments, фінансові ресурси, фінансові резерви, прибуток, інвестиції, финансовые ресурсы, финансовые резервы, прибыль, инвестиции

Citation