Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни “Статистика” спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 1)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Наведені методичні вказівки щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «Статистика» спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 1) EN: The brought methodical pointing over in relation to realization of independent work on discipline of "Statistician" from specialities 072 " Finances, banking and insurance ", a 071 "Account and taxation"(Part 1) RU: Приведены методические указания относительно проведения самостоятельной работы по дисциплине "Статистика" специальностей 072 " Финансы, банковское дело и страхование ", 071 "Учет и налогообложение"(Часть 1)

Description

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 1) / уклад. Н. Г. Фатюха – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 62 с.

Keywords

самостійна робота, статистика, тести, задачі, питання, independent work, statistics, tests, tasks, question, самостоятельная работа, статистика, тесты, задачи, вопросы

Citation