Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 9 «Дослідження безконтактних індуктивних вимикачів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 9 «Дослідження безконтактних індуктивних вимикачів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These the methodological instructions for the implementation of laboratory work № 9 "Investigation of contactless inductive switches" from the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied mechanics" of all forms of training RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторной работы № 9 «Исследование бесконтактных индуктивных выключателей» по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 9 «Дослідження безконтактних індуктивних вимикачів» з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 10 с.

Ключові слова

безконтактний вимикач, індуктивний безконтактний вимикач, принцип дії вимикача, принципова схема вимикача, класифікація, техніко-експлуатаційні дані, contactless circuit breaker, inductive contactless switch, the principle of the switch operation, schematic diagram of the switch, classification, technical and operational data, бесконтактный выключатель, индуктивный бесконтактный выключатель, принцип действия выключателя, принципиальная схема выключателя, классификация, технико-эксплуатационные данные

Бібліографічний опис