Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання EN: These methodical instructions for the implementation of the course project on the discipline "Production of welded structures" for students of the educational program "Welding technologies and equipment" of all forms of training RU: Приведены методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Производство сварных конструкций» для студентов образовательной программы «Технологии и оборудование сварки» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 18 с.

Ключові слова

курсовий проект, мета курсового проектування, завдання на проект, графік виконання курсового проектування, стадії курсового проектування, вказівки щодо оформлення, захист курсового проекту, course project, purpose of course design, task for the project, a schedule for implementation of the course design, stages of the course design, instructions for design, protection of the course project, курсовой проект, цель курсового проектирования, задание на проект, график выполнения курсового проектирования, стадии курсового проектирования, указания по оформлению, защита курсового проекта

Бібліографічний опис